Словенија

изберете почетна марина во Словенија
изберете ден, месец, година, (бродовите се изнајмуваат со почеток во сабота, наредни 7 дена)
производител, должина, посебни барања...
Доколку имате посебни барања или бродови за регати или почетни датуми да не се сабота или пократок период...итд...